Vodja projekta: Breda Pečovnik Vključevanje slepih in slabovidnih v vsakdanje življenje je izrednega pomena. Da bi lahko slepi ali slabovidni posamezniki delovali v družbi in v največji meri prispevali k njenemu razvoju, morajo imeti možnost in priložnost, da lahko aktivno delujejo na vseh področjih. Le tako se lahko širša družba seznanja z drugačnim življenjem in…

Vodja projekta: Urška Manček V Lions klubu Ljubljana Forum že vrsto let pomagamo Zavodu za slepo in slabovidno mladino, preko različnih aktivnosti zbiranja donatorskih in sponzorskih sredstev, s katerimi varovancem olajšamo proces učenja in integracije v družbo ter skušamo zagotoviti čim bolj enakopravne pogoje za izobraževanje. Tokrat smo se odločili pomagati varovancem Zavoda za slepo…