Dr. Boris Žnidarič

BITI LIONS, IMETI PRILOŽNOST

Dr. Boris Žnidarič
PDG – GMT (2014 – 2017),
član Lions kluba Ljubljana Forum od 1.5.1999

Postati in biti Lions (Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety), pogovorno tudi lion za moškega oziroma lionka za žensko, pomeni pridobiti in imeti priložnost sodelovati v največji človekoljubni organizaciji na svetu Lions Clubs International (LCI), ki šteje 1.411.119 članic in članov, organiziranih v 46.826 Lions klubih v 212 državah po vsem svetu. Nositi člansko značko L je velika čast, a hkrati tudi odgovornost, saj imajo ljudje, ki nas obkrožajo, naši sosedje, znanci ali celo povsem neznani ljudje od nas velika pričakovanja. Lionsi smo po vsem svetu znani kot humani in plemeniti ljudje, ki hitro in na organiziran način odreagiramo in priskočimo ljudem v pomoč. Naj ob tem poudarim, da mednarodna organizacija LCI, katere člani so Lions klubi, s tem pa tudi mi kot posamezniki, ni splošna humanitarna organizacija temveč specializirana, ki se je ciljno profilirala skozi skoraj sto let svojega delovanja. Svoje težišče delovanja posveča slepim in slabovidnim, vendar ne le zgolj tej kategoriji prizadetih sodržavljanov, temveč tudi drugim. Lionsi se posvečano tudi socialno in materialno šibkim, drugim kategorijam socialno izključenih in kategorijam drugače prizadetih. Veliko pozornosti namenjamo mladim in najmlajšim iz že opredeljenih družbenih skupin. In na čem temelji moja trditev imeti priložnost? Preprosto. Lionsi kot pomembna civilno pravna skupina ljudi imamo priložnost in poslanstvo graditi boljšo družbo z majhnimi koraki, vztrajnimi in domišljenimi ukrepi, neodvisno od vsakokratne politike, ker smo člani nestrankarske globalne humanitarne organizacije. S svojim delovanjem v domačem in mednarodnem okolju ustvarjamo pogoje za sporazumevanje med narodi, krepimo javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo družbe, z lasnimi zgledi, v zasebnem in na profesionalnem področju uveljavljamo visoka etična načela, in nenazadnje z našimi humanitarnimi akcijami spodbujamo tudi druge k prostovoljnemu delu za skupnost. In v tem je odgovor na morebitno vprašanje o priložnostih. Da, Lionsi imamo priložnost ustvarjati boljšo in pravičnejšo družbo, s tem pa tudi zavezo in odgovornost do visokih etičnih načel, katerim smo se prostovoljno zavezali.

Lionsi smo častni, ponosni in družbeno odgovorni ljudje.

jaka-vajde

100 LET LIONIZMA

Jaka Vajde
predsednik kluba 2016/17

Mineva že 100 let odkar je bila dana pobuda o ustanovitvi humanitarne organizacije LIONS. Oktobra 1917 je v Dallasu potekala prva konvencija Zveze Lions klubov, na kateri so bile sprejete ključne smernice delovanja organizacije LIONS – Liberation, Intelligence, Our Nation Safety.

In tako se je začelo potovanje »humanitarne pomoči«. Zgodnji dobrodelni zametki humanitarnosti se kažejo v pomoči vojakom, pri čemer pa kasneje, predvsem v času med obema vojnama, kot vodilna dejavnost lionističnega gibanja prepozna skrb za slepe. Leta 1925 je namreč na konvenciji v Cedar Pointu, Ohio, slepa in gluha Hellen Keller s svojim navdihujočim govorom lionizmu pokazala novo smer delovanja.

Biti član največje človekoljubne organizacije na svetu in hkrati največjega slovenskega Lions kluba Ljubljana Forum je posebna čast, a hkrati še večja odgovornost. Širjenje dobrih del, pomoči in  dobrodelnih aktivnosti, namenjanje prostega časa članic in članov Lions klubov so dejanja, ki so nam Lionom v ponos. Prepoznavanje socialno ogroženih skupin ljudi in zagotavljanje dostojnega življenja le-tem se vsekakor kaže kot veliko humanitarno delo. Na drugi strani pa druženje lionsov ob izobraževalnih in dobrodelnih dogodkih prerašča v spletanje trdnih prijateljski vezi, s čimer se lionizem na naših tleh dodatno krepi.

LK Ljubljana Forum je opazen tako na lokalnem nivoju kot tudi na nivoju Distrikta 129, Slovenija. Poleg vseh aktivnosti je klub izrazito aktiven predvsem na projektu Največja Lions sladica, prav tako pa se njegova prepoznavnost kaže preko sodelovanja z Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Želja članov kluba je tudi v bodoče v čim večji meri s svojimi aktivnostmi zasledovati humanitarne namene z zbiranjem prepotrebnih sredstev za ogrožene socialne skupine ljudi in s tem povečati prepoznavnost in namen dobrodelnih aktivnosti.  

»We serve. Pomagamo.« je ključno vodilo loinizma. Vabljeni v skupnost, ki sta ji zadovoljstvo in dostojno življenje drugih še kako pomembna.

Pomagajmo skupaj!

Edo Škufca

POMAGATI POMENI RAZUMETI

Edo Škufca
predsednik kluba 2015/16

Lions klub združuje ljudi, ki po svojih močeh pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Vse aktivnosti, ki jih člani izvajamo, so humanitarnega značaja in jih izvajamo brezplačno. Vsak po svojih močeh in zmožnostih, prostovoljno in z razumevanjem do drugih. Za Lionse je torej zelo pomembno, da razumemo, kaj pomeni biti v stiski in da znamo v pravem trenutku pomagati. To je naše največje poslanstvo.

Dandanes, ko je življenjski ritem zelo hiter, ko nas tržne razmere vedno bolj silijo k temu, da smo boljši in hitrejši, da ustvarjamo vedno več in bolje, ko se naše vrednote izgubljajo v brezglavem potrošništvu, ko se naši cilji podrejajo globalnim in ko družba nima več čuta za poštenje, je toliko bolj pomembno, da razumemo druge ljudi, ki zaradi bolezni ali drugih razlogov nimajo možnosti, da se enakopravno borijo na »globalnem parketu«. Zato je Lions lahko samo tisti, ki to razume, prepozna in je pripravljen tem ljudem ponuditi vsaj delček svojega življenja, svojega prostega časa in tistega, kar si je ustvaril.

Lions klub Ljubljana Forum je po članstvu največji slovenski klub, ki vsako leto na svoj način preseneča. Aktivnosti, ki se izvajajo zlasti v prid slepim in slabovidnim otrokom, so iz leta v leto bogatejše, konkretnejše in boljše. Veseli smo tudi ustanovitve Leo kluba, ki bo poskrbel, da se bodo ideje lionozma širile tudi med mladimi.

Prepričan sem, da bomo Lionsi s svojim lastnim zgledom, pomočjo drugim, medsebojnim druženjem in številnimi aktivnostmi prepričali tudi druge, da se nam pridružijo v naših aktivnostih ter da bodo tudi tisti, ki niso člani kluba, razmišljali pozitivno, spoštovali druge ljudi, ljubili svojo domovino in cenili druge narode. Pomagati pomeni razumeti!

ŽENSKA ENERGIJA V LK FORUM

Danijela Brečko
ženska iniciativa, Distrikt 129

Sestava svetovnega prebivalstva po spolu je skoraj enakovredna: 51 odstotkov je ženskega prebivalstva in 49 moškega. Takšno sestavo lahko pojmujemo kot naravno. In le to sestavo bi bilo naravno pričakovati tudi v organizacijah in vseh drugih družbenih celicah. Kot žensko in vodjo ženske iniciative v Distriktu 129 me je pri raziskovanju zanimalo, kakšna je trenutna sestava članstva v lionizmu. Na svetovni ravni je 23-odstotna zastopanost žensk. V tabeli pa si lahko ogledamo še zastopanost žensk v lionizmu v mediteranskem prostoru.

Ob nizanju zanimivih statističnih podatkov v realnem času in prostoru se kaže ozreti nekoliko v preteklost in znova omeniti leto 1987, ki je bilo za ženske prelomno v najmanj dveh pogledih. Tega leta so ženske v Švici dobile volilno pravico (naj spomnim, da imamo v Sloveniji ženske volilno pravico od leta 1945, torej takoj po 2. svetovni vojni je bila ta priznana vsem ženskam na območju nekdanje SFRJ). Istega leta, torej leta 1987, začneta Lions Club in Rotary Club sprejemati ženske med svoje člane. Oba kluba sta pred tem letom sprejemala v svoje vrste le moške. Rotarijci so začeli sprejemati ženske nekoliko pozneje v tem letu – šele po odloku sodišča v ZDA.

Ženske so pustile neizbrisen pečat na odnosih med pomembnimi deležniki družbenih dogovorov

Ženske so pred tem obdobjem delovale »nevidno« v tako imenovani vlogi lioness. Vse so bile visoko izobražene in so pomagale lionom (torej moškim in zakonskim partnerjem) pri organizaciji družbenega omrežja in skrbele za protokol. Že od nekdaj so torej imele pomembno vlogo, morda celo najpomembnejšo, vendar je bila nevidna. V ozadju družbenih dogovorov med člani svetovno povezanih klubov so skrbele za najpomembnejše sredstvo vpliva v družbi – za formo in z njo pustile neizbrisen pečat na odnosih med pomembnimi deležniki družbenih dogovorov. Da, to zahtevno vlogo so imele prav ženske in so jo zelo uspešno izpolnjevale.

Prelomno leto 1987 pomeni veliko priznanje za njihovo delo v lionizmu in je pomembno obeležje ženskam, ki so nevidno prispevale k družbenim dogovorom in vplivale na kakovost bivanja na našem planetu.
Leto 1987 pa hkrati pomeni tudi dvig iz anonimnosti, ženske smo postale vidne v okoljih odločanja in pridobile družbeno priznanje za svojo vlogo. S tem se je začelo pravo žensko gibanje v lionizmu, ženske smo želele prispevati še več, intenzivneje in globlje vplivati na družbene spremembe. To pa je bilo mogoče le ob tem, da žensko delovanje postane vidnejše in transparentnejše.

Ženske se začnejo povezovati v regularne mreže

Po prelomnem letu 1987 so postale nekdanje lionesse (lionesse so bile navadno žene lionov, ki so se združevale v posebne klube, ki so jih oblikovale in vzdrževale same) lionke – od tega leta so lahko postajale članice regularnih klubov. Klubi Lioness so še naprej obstajali in še vedno obstajajo, imajo celo svoje distrikte in niso članice LKI. LKI jih je večkrat skušal sprejeti v uradno članstvo, vendar ga ponekod same ne želijo .
Posledica sprejema lioness v redne klube je bila, da se je članstvo (tudi v drugih) klubih zelo povečalo, prirast pa je izviral pretežno le iz ženskega dela populacije. Prirast ženskega članstva se je manifestiral v dveh različnih oblikah in z različno intenziteto. Nastajali so mešani klubi, še v večjem številu, gledano v svetovnem merilu) pa so nastajali le ženski klubi kot naravni odziv na dolgoletno nevidno delovanje in podporo moškim. Omeniti je treba še eno obliko: tako imenovane družinske klube, ki jih tvorijo zakonski pari, ponekod skupaj z otroki.
V Sloveniji se je porast ženskega članstva v lionizmu manifestiral po letu 1998: v oblikovanju treh le ženskih klubov, enega družinskega kluba, 50 klubov pa je postalo mešanih. Pet klubov pa je še vedno izključno moških.
LK Ljubljana Forum je tako prvi dve ženski sprejel medse leta 2006. Za to gredo zasluge lionu Borisu Žnidariču, ki je pri revitalizaciji kluba odločno in jasno zarisal nove smernice tudi glede reševanja ženskega vprašanja. Torej 9 let po ustanovitvi LK Forum Ljubljana postane mešani klub.
Iz tabele lahko med vrsticami raziskujemo še eno zanimivo dejstvo, ki kar samo po sebi kliče k novi interpretaciji vloge žensk v sodobni družbi. Zakaj je odstotek ženskih članic v elitnih družbenih omrežjih v arabskih državah tako velik? Poglobljen pogovor s kolegicami iz Teherana, Libanona, Jordanije, Tunizije, Cipra in Grčije je izrisal najbolj logičen odgovor: v okoljih, kjer ženskam ni javno in legalno priznana participativna družbena vloga, toliko bolj stremijo k izražanju sebe in k vpletenosti v družbene spremembe. To jim ob zakonodajnih ovirah omogoča aktivno sodelovanje in povezovanje v elitnih klubih. Še močnejše povezovanje žensk in njihovo vključevanje v vplivna družbena omrežja pa sta hkrati najučinkovitejši odziv in odgovor na vprašanje, kako omogočiti večjemu številu visoko izobraženih žensk, da se aktivno vključijo v družbene spremembe in soustvarjajo kakovost bivanja.

Je prihodnost lionizma naklonjena ženskam?

Če ravno je prirast ženskega članstva v lionizmu v nekaterih državah zelo velik, v svetovnem merilu dosega le 23 odstotkov. Skupaj s kolegicami lionkami iščemo nove poti in načine, kako privabiti ženske v lionizem in kako lahko krovna organizacija podpre ženske pri delovanju v lionizmu.
Na lanski mediteranski konferenci v Atenah (2012) je slovenska delegacija, v kateri so bile Lorena Hus, Danijela Brečko in Radko Komadina, podala napredne predloge. Pri tem kaže poudariti, da slovensko okolje in z njim povezano združevanje žensk narekuje povsem drugačne pristope kot okolje v preteklosti in kot okolje žensk v drugih državah. Naj za primer povem, da bazena ženskih kandidatk ne kaže iskati le v partnericah lionov, temveč povsem samostojno. Slika sedanjega ženskega članstva pri nas namreč pokaže, da več kot polovica njihovih partnerjev ni članov klubov. Torej se ženske povsem neodvisno od partnerjev odločajo za članstvo v izbranih vplivnih družbenih omrežjih. In to narekuje tudi povsem druge pristope.

Združevanje ženskega in moškega principa

Razmere zahtevajo drugačen način razmišljanja, ki ga v družbenoodgovorne mreže, kot je lionizem, prinašajo tudi ali zlasti ženske. Spomnimo se na znameniti Einsteinov rek, da problemov nikoli ne bomo rešili z enakim načinom razmišljanja, kot smo jih povzročili. Potrebujemo torej drugačen, večplasten in večstranski pogled. Ženske gledamo na svet drugače kot moški. Ne prav ne narobe, preprosto drugače in že s tem bogatimo skupnost, če nas le zna poslušati in tudi predvsem slišati. Statistika je nesporna pri tem, da smo v svetovnem merilu bolj izobražene kot moški kolegi, toda v družbi in pri odločanju v nesorazmerno majhnem deležu.
Lionizem želi preseči to stanje, v nekaterih državah ga očitno že je. Za konec torej navajam nekaj mojih razmišljanj o vlogi ter pomenu žensk v lionizmu, s čimer želim spodbuditi ženske, da se v večjem številu vključijo v lionistično družbeno mrežo.
Ženske želijo bolj kot moški pripadati, pripadnost pa najhitreje razvijemo z aktivno vlogo v klubu. Za razvoj občutka pripadnosti je odgovorno vodstvo kluba, ki mora spodbujati aktivno vlogo vseh članov in zlasti članic. Tako bomo v svojih vrstah razvijali in krepili občutek večje pripadnosti lionizmu.
Ženske ugotavljamo, da se še vedno srečujemo z močnimi stereotipi, povezanimi s pogojenostjo članstva z osebnim premoženjem oziroma denarjem. To v času manj ugodnih gibanj ekonomije marsikoga prestraši in odvrne od razmišljanja o članstvu v klubu, še zlasti ženske, ki so praviloma bolj odgovorno odločajo za vstop v klub. Prepoznavnost lionizma ustvarjamo torej na pozitivni promociji svojih dosežkov.
Ženske prinašajo v lionizem drugačne vrednote – vrednote svojega časa, nujno potrebne za lepljenje razbitega planeta. Tako so v lionizmu oblikovale mnoge nove in sveže zgodbe, kot je primer zelenih lionov (Green Lions), ki veliko bolj ustrezajo potrebam časa in razmer na našem planetu.
Ženske k delovanju pritegnejo vzori in dobri zgledi, zato so učinkovit pristop za krepitev ženskega članstva v lionizmu osebni zgledi in s tem okrepljena osebna vidnost uglednih lionk. Ženske rade širimo primere dobre prakse in smo z veseljem v vlogi »guide« lionke.
Ženske prinašamo redefinicijo vizije in vrednot. V lionizmu ne govorimo več o denarju, ampak o ideji in povezovanju, o prijateljstvu ter soustvarjanju. Ženski klubi širom po svetu so pripravili svoje gledališke igre in druge predstave za zbiranje sredstev, pri čemer pa je najpomembnejše, da so vsi vpleteni, da so vsi igralci, da vsi sodelujejo in tako bogatijo sebe ter druge. Ženske spodbujajo neposredne akcije z visoko stopnjo osebne vpletenosti. V ospredje prihaja potreba po takojšnji akciji. Želijo pomagati, toda hkrati tudi videti rezultat svojih aktivnosti takoj, tukaj in zdaj. Lep primer je akcija, ko ženske kuhajo za revne otroke, ki si ne morejo privoščiti enega toplega obroka na dan.

BESEDA NAŠEGA BOTRA …

Janko Popovič
boter LK Ljubljana Forum

LK Ljubljana Forum kot četrto ustanovljeni klub v Ljubljani ter dvaindvajseti v Sloveniji, praznuje že svojo 15. obletnico. Želja kluba je bila ostati zgled slovenskega lionizma – z rezultati, vedenjem na podlagi lionističnih pravil in etike, s čvrstimi prijateljskimi vezmi v klubu in skrbjo za nenehno pomlajevanje.

Sam sem bil član prvo ustanovljenega Lions kluba Ljubljana. Nastal je na pobudo takratnega jugoslovanskega generalnega konzula v Celovcu Boruta Miklavčiča (bilo nas je 27 ustanovnih članov). V gibanju in ideji smo uvideli globoko človeško jedro, ki nas je navdušilo in usmerilo po poti iskanja somišljenikov. V klubu smo uresničevali smernice lionizma, med seboj smo se dobro razumeli in gojili dobre medsebojne odnose.

Moja želja pred 15 leti je bila ustanoviti dodatne klube. Prijatelji, ki smo se družili pri tenisu in golfu, smo se odločili ustanoviti nov klub. Kmalu smo dobili zadostno število somišljenikov. Na sestankih smo veliko časa namenili imenu kluba: najprej se je imenoval T&G (tenis in golf), nato smo nekaj časa razmišljali o tem, da bi ga imenovali Luvigana, končno smo bili vsi za to, da se imenuje Forum (kot Forum Romanum).
S slovesnim večerom in izročitvijo ustanovne listine Lions International je klub 26. marca 1997 stopil v veliko mednarodno družino Lions International.

Botrski klub nam je bil Lions klub Ljubljana. Na LK Ljubljana Forum, katerega boter sem, sem zelo ponosen, saj združuje izobražence različnih profilov: od pomembnih gospodarstvenikov, pravnikov, ekonomistov, inženirjev, novinarjev, športnikov, univerzitetnih profesorjev do zdravnikov. Skratka, pisana druščina različnih poklicev, vsi pa so se na svojem strokovnem področju dokazali in uveljavili.
Vsak klub je deloma podoben drugim, vendar se po nečem razlikuje od drugih. LK Ljubljana Forum je družilo veliko prijateljstvo igralcev tenisa in golfa. Pri igri oziroma po njej smo se redno dogovarjali o ukrepih za izboljšanje delovanja kluba.

Klub se pomlajuje in sledi ideji lionizma. Želim mu še več razvoja, veliko humanitarnih akcij, zlasti pa prijetnega in veselega druženja med člani, ki vsak klub najbolj utrjuje in mu zagotavlja prihodnost.