krvodajalstvo

Vodja projekta: Boris Žnidarič

Druženje krvodajalcev LK Ljubljana Forum na krvodajalski akciji

Že če izhajamo iz poslanstva lionizma: ustvarjati in krepiti sporazumevanje med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih, je povsem upravičeno pričakovati, da se bomo lionsi odzvali klicu na pomoč bližnjih, prijateljev, znancev, sodelavcev, skratka ljudi v stiski. Nebrzdan tempo sodobnega človeka je, ob uporabi sodobnih tehnologij, že sam po sebi zmnožek prikritih in manj prikritih nevarnosti za zdravje in življenje človeka.

In kri, najdragocenejša tekočina, rešuje zdravje in življenje. Zato je biti krvodajalec, pod pogoji, ki jih določata medicinska znanost in stroka, častno in plemenito poslanstvo.

LK Ljubljana Forum je že davnega 16. novembra 2006 izvedel prvo krvodajalsko akcijo, ki se je je udeležilo devet članic in članov. Od tedaj je krvodajalska akcija LK Ljubljana Forum tradicionalna. In ne le to. Pobudnik in organizator akcije ter aktivni udeleženec je akcijo razširil na vse ljubljanske klube, kot nekdanji guverner Distrikta pa je organiziral vseslovensko krvodajalsko akcijo Lions (od 13. do 17. oktobra 2008), že naslednje leto skupno krvodajalsko akcijo s prijatelji rotarijci (Lions-Rotary od 17. do 20. marca 2009) in vseslovensko krvodajalsko akcijo Lions-LEO (od 19. do 23. decembra 2011), sicer pa redno vsakoletno klubsko.

Lepo je vedeti, da v nesreči nisi sam in da takrat, ko ti je najbolj hudo, ko te vse boli, ko si odvisen od tujega znanja in usposobljenosti, takrat, ko se ti življenje nezadržno izteka, nekdo, neznana plemenita oseba da samo sebe, da svojo kri – tekočino življenja.

Nepopisen je občutek plemenitosti in ponosa, ko lahko podariš in ko smeš podariti del sebe za dober namen. In to je razlog, zaradi katerega smo nekateri, ki smo to lahko in zmoremo biti, prostovoljni krvodajalci.