projekt-cutim-crke1

Vodja projekta: Breda Pečovnik

Vključevanje slepih in slabovidnih v vsakdanje življenje je izrednega pomena. Da bi lahko slepi ali slabovidni posamezniki delovali v družbi in v največji meri prispevali k njenemu razvoju, morajo imeti možnost in priložnost, da lahko aktivno delujejo na vseh področjih. Le tako se lahko širša družba seznanja z drugačnim življenjem in potrebami slepih oz. slabovidnih oseb, slednjim pa se omogoča pripravo pogojev za njihovo nevsiljeno integracijo v družbo ter razvoj njihovega osebnostnega potenciala.

Eno izmed možnosti delovanja slepih in slabovidnih v družbi predstavlja povezovanje društev in posameznikov s predšolskimi otroki in vrtci prek branja knjig oz. bralnih uric. Otroci bi se na tak način že v zgodnji mladosti začeli pobliže seznanjati s potrebami slepih in slabovidnih, obstojem drugačnih/posebnih knjig ter s posebno Braillovo pisavo, medtem ko bi se na drugi strani slepi oz. slabovidni aktivno vključili v proces izobraževanja in razvoja otroka in otrokove percepcije družbe in njegove senzibilnosti. Seznanitev otrok z značilnostmi in bralnimi navadami slepih in slabovidnih pomeni tudi  seznanitev otrok s potrebami in pričakovanjih slepih in slabovidnih.

Z opisano aktivnostjo se pričakuje, da bomo soustvarjali pozitiven medsebojen odnos, odpirali možnosti lažje komunikacije in sodelovanja soljudi v prihodnje, predvsem pa že s prvimi aktivnostmi okrepiti zavedanje slepih in slabovidnih, da zmorejo in da so v družbi še kako pomembni, predšolskim otrokom pa omogočiti izkustveno doživetje in razmišljanje o raznolikosti potreb vseh članov naše družbe.