projekt-gregorjevo

Vodja projekta: Urška Manček

V Lions klubu Ljubljana Forum že vrsto let pomagamo Zavodu za slepo in slabovidno mladino, preko različnih aktivnosti zbiranja donatorskih in sponzorskih sredstev, s katerimi varovancem olajšamo proces učenja in integracije v družbo ter skušamo zagotoviti čim bolj enakopravne pogoje za izobraževanje.
Tokrat smo se odločili pomagati varovancem Zavoda za slepo in slabovidno mladino pri nakupu 3D tiskalnika, saj le-ta namreč močno olajša učni proces. 3D tiskalniki omogočajo:

  • izdelavo različnih predmetov, ki jih lahko slepi in slabovidni le s tipom in so povezani z vsakodnevnim življenjem
  • izdelavo in prilagoditev didaktičnih iger
  • izdelavo slikovnega gradiva za tipne knjige
  • izdelavo zemljevidov, maket vasi in mest, ter načrtov
  • izdelavo pripomočkov za kemijo, fiziko, biologijo, matematiko, glasbo, geografijo.

PROJEKT GREGORJEVO

projekt-gregorjevo2