Lions klub Ljubljana Forum združuje ljudi, ki smo prijatelji in vedno pripravljeni prisluhniti ter pomagati pomoči potrebnim, predvsem slepim in slabovidnim. Naša nesebična pomoč nas združuje in hkrati radosti z vsako novo priložnostjo pomagati, saj čutimo posebno dolžnost, da delček tega, kar imamo in zmoremo, delimo s tistimi, ki tega nimajo. Lionizem našem klubu združuje ljudi iz različnih področij delovanja, zato smo lahko tudi uspešni na različnih področjih. Rezultati našega dela so vidni na nasmehih slepih in slabovidnih otrok, ko jim doniramo prepotrebno opremo, na veselju obdarjenih ob novoletnih obiskih v pediatrični kliniki, ponosnih malih prodajalcih glinenih izdelkov na stojnicah, ponosu dijakov, ki jim dajemo mesečno pomoč, veseli pa smo, da lahko pomagamo tudi ljudem v stiski ob raznih naravnih in drugih nesrečah širom sveta. Pomagamo tudi kot krvodajalci, v zadnjem času pa smo prevzeli primat pri razvozu viškov hrane. Najlepše je zavedanje, da nas dobrodelnost združuje, nas povezuje in daje ideje za nove aktivnosti. Nismo zgolj člani kluba, smo tudi prijatelji, ki se radi družimo na različnih družabnih dogodkih. 

(Edo Škufca)

Krepitev pomena humanitarnosti in medsebojnega prijateljstva predstavljata poslanstvo našega kluba. Lionizem predstavlja prizadevanje s svojo človeško naravnanostjo, zavedanjem, delom in priznavanjem obstoječih vrednot in načel lionizma vzpodbujati in razvijati priložnosti za humanitarne aktivnosti. 

(Breda Pečovnik)

Humanitarni izzivi se nedvomno širijo in postajajo vse bolj zahtevni, zaradi česar je vse bolj osvetljena vloga humanitarne pomoči. Človekoljubna pomoč, ki jo lioni nudimo ogroženim skupinam, gotovo predstavlja hrbtenico našega humanitarnega delovanja, kjer v ospredje postavljamo skrb za pomoč ranljivim in neslišanim. 

(Jaka Vajde)

Ob socialnih mehanizmih v družbi, smo tu tudi mi – Lionsi, da pomagamo s srcem in vestjo. 

(Vlado Dimovski)

Lionizem je nesebično pomagati in sodelovati v humanitarnih projektih v družbi srčnih ljudi. 

(Gregor Podreberšek)

Lionizem je šola vrednot in načel in ne igra moči. V tej šoli se posameznik osebnostno razvija in uči biti pripravljen vedno pomagati brez kakršnikoli pričakovanj. 

(Klemen Brenk)