30 letnica Lionizma v Sloveniji – pregled zgodovine

Ime kluba: Lions klub Ljubljana Forum

Številka kluba: 059318

Leto ustanovitve: 1997

Tip kluba:  mešani 

KLUB SE PREDSTAVI  

Po zgledu in pod mentorstvom 1. slovenskega Lions kluba Ljubljana ter ob neposredni pomoči mentorja dr. Janka Popoviča, se je daljnega 11. junija 1996 zbrala skupina 23 humanitarcev, pretežno gospodarstvenikov, v restavraciji Maxim in ustanovila Lions klub z nazivom T&G (tenis in golf). Uradna registracija v registru Lions Cluc International (LCI) – Charter Night je sledila 26. marca 1997, z nazivom Lions klub Ljubljana Forum. Prvi predsednik kluba je postal dr. Krešo Puharič, danes doživljenjski član našega Lions kluba.

Lions klub Ljubljana Forum je v svoji bogati in pestri preteklosti sledil načelom lionizma, saj je s svojimi finančnimi sredstvi in z neposrednim delom pomagal mnogim v socialni stiski, invalidnim osebam z nakupom invalidskih vozičkov in dvigal ter slepim in slabovidnim osebam. Najbolj odmevna akcija Lions kluba Ljubljana Forum v začetnem obdobju je bila donacija 15.000.000 SIT (današnjih 62.593,89 EUR) Očesni kliniki UKC Ljubljana za ustanovitev očesne banke. Ta projekt žal ni zaživel. Denar je bil porabljen za druge potrebe UKC Ljubljana.

V juniju 2006 je Lions klub Ljubljana Forum sprejel v svoje članstvo prvi članici, kar je v nadaljevanju pomenilo preobrazbo, tako v sestavi kakor tudi v načinu delovanja članstva. Če je bil v prvem obdobju poudarek na športno humanitarnem delovanju, se je v nadaljevanju spekter humanitarnih aktivnosti bistveno okrepil. Vzpostavljeno je bilo zelo pestro in uspešno večletno sodelovanje z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Ljubljana, nato pa tudi s Centrom IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana. Poleg nakupa pripomočkov za slepe, kot so računalniki, povečevalne lupe, pes vodič slepega, smo denarno omogočili usposabljanje slepih za bodoči poklic. Sodelovali in omogočili smo jim nastope na stojnicah in prireditvah, kot so »Čutim črke« v Cankarjevem domu in »Čutim like« na Prešernovem trgu. Z Rdečim križem Slovenije smo podpisali pogodbo o donaciji sredstev za nakup nujno potrebnih sredstev za oskrbo beguncev v sprejemališčih za begunce. Prav tako smo prispevali znatna sredstva za delovanje Zavoda pod strehco – Ljudsko kuhinjo v Ljubljani.

Razen tega že vrsto let sodelujemo z nekaterimi estradnimi umetniki in humoristom Tofom v zelo dobro organizirani in toplo sprejeti akciji obdaritve otrok, ki se zdravijo v Pediatrični kliniki v Ljubljani zaradi krvnih bolezni.

Pred tem smo vrsto let pred novoletnimi prazniki obdarovali gojence Centra Janeza Levca v Ljubljani, Karlovška  cesta 18.  Center Janeza Levca Ljubljana (CJL) je vzgojno izobraževalna ustanova, ki je namenjena vzgoji in izobraževanju ter usposabljanju otrok in mladostnikov (v nad. učencev) s posebnimi potrebami, predvsem učencem z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom. Namenjena je tudi podpori rednim vzgojno izobraževalnim ustanovam; v obliki specialne pedagoške podpore učencem ter svetovanj in izobraževanj za strokovne delavce in starše. Veliko dejavnosti je namenjenih tudi zaposlovanju in socialnemu vključevanju.

Uspešno smo izvedli že 11 krvodajalski akcij, kar izpričuje našo neposredno zavezanost reševanju življenj in zagotavljanju kakovosti življenja posameznikom. V obdobju zadnjih nekaj letih uspešno sodelujemo z Združenjem gluhoslepih DLAN, kateremu smo namenili denarna sredstva. Naš redni član je sodeloval pri pridobitvi primernih prostorov za delo članic in članov tega združenja.

Gotovo pa je najbolj utečena in v javnosti zelo odmevna akcije prodaje Lions sladice v Stritarjevi ulici v Ljubljani, od Prešernovega pa do Mestnega trga, pri čemer je izkupiček namenjen izključno v humanitarne namene vnaprej znanemu prejemniku.

Z denarnimi donacijami smo omogočili izobraževanje in študij vsaj 15 prejemnikom, omogočili nastope na odmevnih športnih tekmovanjih dvema znanima športnikoma invalidoma in zagotovili nujno socialno pomoč več družinam v stiski na predlog pristojne komisije.

Nenazadnje pa kaže opomniti tudi na naš prispevek k razvoju lionizma na Slovenskem in širše, saj je bil naš Lions klub botrski klub Lions klubu Vrhnika Notranjska, Ljubljana Barje, Ljutomer in Lions klubu Beograd.

Iz naših vrst smo imeli doslej guvernerja distrikta, viceguvernerja, GMT koordinatorja, GST koordinatorja, regijskega in več conskih predsednikov ter pooblaščencev za posamezna področja dela v kabinetu guvernerja. Trenutno je naša članica Breda Pečovnik II. Viceguvernerka in koordinatorka GST.

Vsekakor ne kaže prezreti tudi prispevka našega Lions kluba v sklad LCIF, kakor tudi ne prispevka posameznika v ta sklad, s čimer se naš klub aktivno vključuje v nujno odpravljanje posledic naravnih in civilizacijskih nesreč po svetu.

Lionističnim etničnim načelom in lionističnemu geslu Pomagam sledimo v celoti in z lionističnim ponosom pričakujemo pomemben mejnik v našem delovanju, to je 25. obletnico uspešnega delovanja Lions Kluba Ljubljana Forum.

V Ljubljani, 20.10.2021                                                            

Zapisal član kluba: Dr. Boris Žnidarič, PDG

Sprejem prvih članic LK Forum

Sprejem prvih članic LK Forum (6.6.2006)

Prva krvodajalska akcija LK Forum

Prva krvodajalska akcija LK Forum (15.10.2008)

Charther Night LK Beograd

Charther Night LK Beograd, Beograd (9.11.2013)

Ekipa LK Forum - največje Lions sladice v letu 2013 na Kongresnem trgu

Ekipa LK Forum – največje Lions sladice v letu 2013 na Kongresnem trgu v Ljubljani

Podpis pogodbe z rdečim križem Slovenije za pomoč beguncem

Podpis pogodbe z rdečim križem Slovenije za pomoč beguncem (17.11.2017)

Obdaritev otrok v Pediatrični kliniki v Ljubljani

Obdaritev otrok v Pediatrični kliniki v Ljubljani (5.12.2019)