Vodstvo kluba 2016/2017:

 • Jaka Vajde, predsednik
 • Edo Škufca, lanski predsednik
 • Vlado Dimovski, 1. podpredsednik
 • Samo Logar, 2. podpredsednik
 • Gregor Podreberšek, tajnik
 • Klemen Brenk, zakladnik

 
Vodstvo kluba 2015/2016:

 • Edo Škufca, predsednik
 • Breda Pečovnik, lanska predsednica
 • Jaka Vajde, 1. podpredsednik
 • Vlado Dimovski, 2. podpredsednik
 • Gregor Podreberšek, tajnik
 • Klemen Brenk, zakladnik

 

Lions klub Ljubljana Forum je odigral pomembno vlogo pri razvoju lionizma na slovenskih tleh in še vedno sodi med najmočnejše in najuglednejše klube Distrikta 129 – Slovenija v naši največji in najuglednejši humanitarni in servisni organizaciji na svetu Lions Clubs International.

Pohvalimo se lahko z rastjo članstva in števila projektov, ki jih izvajamo, pri čemer je vsaka dobrodelno obarvana akcija vsakič tudi bolj smela, strateška in povezovalna. Klub se tudi pomlajuje. Poleg ustanovnih članov vsako leto privabimo nove, mlade ljudi, ki so temelj za razvoj in širjenje lionizma. Več kot nas bo, boljši bosta Slovenija in svet!

 

Ustanovitev kluba in mentorstvo:

1. Lions klub Ljubljana Forum, ustanovni večer: 28.11.1997, mentor prof. dr. Janko Popovič, dr. med., mentorski Lions klub Ljubljana;
2. Lions klub Vrhnika Notranjska, ustanovni večer: 28.10.1999, mentor Janez Kovačič, mentorski Lions klub Ljubljana Forum;
3. Lions klub Ljubljana Barje, ustanovni večer: 15.04.2003, mentor Leon L. Jerovec, mentorski Lions klub Ljubljana Forum;
4. Lions klub Ljutomer, ustanovni večer: 19.06.2009, mentor dr. Boris Žnidarič, mentorski Lions klub Ljubljana Forum;
5. Lions klub Beograd; ustanovni večer: 09.11.2013, mentor Jože Smolič, mentorski Lions klub Ljubljana Forum.