projekt-cutim-like1

Vodja projekta: Samo Logar

Izobraževanje slepih in slabovidnih oseb z namenom razvoja njihovih sposobnosti in pridobitve novih znanj na področju dela z glino

Vključevanje slepih in slabovidnih v vsakdanje življenje je izrednega pomena. Da bi lahko slepi ali slabovidni posamezniki delovali v družbi in v največji meri prispevali k njenemu razvoju, jim je treba ponuditi in zagotoviti možnost in priložnost, da lahko aktivno delujejo na vseh področjih. Le tako se lahko širša družba seznanja z drugačnim življenjem in potrebami slepih oz. slabovidnih oseb, slednjim pa se omogoča pripravo pogojev za njihovo nevsiljeno integracijo v družbo ter razvoj njihovega osebnostnega potenciala.

Projekt ČUTIM LIKE je primarno seveda namenjen procesu izobraževanja slepih in slabovidnih oseb z namenom razvoja njihovih sposobnosti in pridobitve novih znanj na področju dela z glino.

Cilj projekta je učenje kreativnosti in tehnik izdelave izdelkov iz gline, tehnik samostojne prodaje na trgu, prepoznavanje prednosti in slabosti ter priložnosti in pasti izvajanja prodajnega procesa. Končni cilj pa predstavlja priprava učnega načrta in integracija aktivnosti v redni učni proces.
Z delom na projektu udeleženci pridobijo tudi zavedanje, da lahko sodelujejo s svojimi idejami in končnimi izdelki v procesu na trgu, pri tem pa pridobivajo tudi ustrezna komunikacijska in prodajna znanja v kontaktu s kupci.

V okviru projekta so se v letu 2015/16 izvedli (predvsem) naslednji ključni dogodki (podprojekti):

– Mednarodni tabor ustvarjalnosti,
– Praznična decembrska stojnica,
– Izobraževanje odraslih slepih in slabovidnih oseb.

Opisan projekt predstavlja pomemben prispevek h krepitvi vloge slepih in slabovidnih v družbi in s tem krepitvi njihove samopodobe, hkrati pa pomembno izhodišče za nadaljnji razvoj prostovoljstva in nudenja pomoči tako na ravni kluba kot tudi distrikta. V klubu namreč ravno z namenom širitve dobre prakse pozdravljamo možnost in ambicijo ostalih klubov, da se projekt prenese na raven distrikta in si kot tak zagotovi svoje mesto v širši družbi, saj bi se na ta način omogočila vključitev večjega števila slepih in slabovidnih otrok in mladine v projekt tudi v kontekstu taborov in mednarodnega sodelovanja, hkrati pa se s tem odpira vrata tudi kandidiranju za razvojna sredstva LCI.

projekt-cutim-like2

projekt-cutim-like3

projekt-cutim-like4

projekt-cutim-like5

projekt-cutim-like6