LK Ljublana Forum simbolna predaja čeka Žigi-.jpg

Lions klub Ljubljana Forum se je odzval na pomoč Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN in s svojo donacijo 1.520 EUR pomagal odkupiti napravo MotoMED za gibalno terapijo. Z njeno pomočjo bo lahko Žiga Fele, mlad in inteligenten fant, ki je gluh in slep, hkrati pa že več let živi z izjemno redko boleznijo, v domačem okolju še naprej ohranjal gibljivost rok in nog ter iskrico življenja.

Napravo MotoMED je Žiga sicer že uporabljal, vendar mu je bila ta dana v uporabo le začasno, saj jo je Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN imelo v najemu od SOČA OPREME d. o. o. Ko je bil Lions klub Ljubljana Forum obveščen in seznanjen z Žigovo stisko je takoj sprejel odločitev in nemudoma pristopi k akciji ter pomagal zbrati potreben znesek za odkup naprave. Lions klub Ljubljana Forum je 21. decembra uspešno zaključil akcijo pomoči Žigi Feletu z nakazilom doniranih sredstev Združenju DLAN, ki je napravo odkupilo ter dalo v trajno uporabo mlademu Žigi Feletu s simbolno predajo čeka na njegovem domu v Hrastniku.

Žiga in njegova mati sta bila donacije izredno vesela. Žigi je huda bolezen v celoti vzela sluh, pretežno tudi vid in ga prikovala na voziček. Kljub težkim omejitvam se veseli ustvarjalnih aktivnosti: s pomočjo digitalnih orodij slika in celo prevaja pravljice v nemški jezik. Zahvalil se je klubu za pomoč. Povedal je, da mu naprava MotoMED pomaga vzdrževati gibljivost rok in nog ter da napravo rad uporablja. Žigova novoletna želja je, da bi bilo pandemije čim prej konec.

Donacijo Lions kluba Ljubljana Forum so simbolno predali: Tomaž Merhar, vodja akcije in podpredsednik LK Ljubljana Forum; Renata Jakopanec Levart, tajnica LK Ljubljana Forum; dr. Simona Gerenčer Pegan, sekretarki, Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan.

Naprava MotoMED za ŽigaLK Ljubljana Forum pomaga Žigi  Simbolna predaja donacije LK Ljubljana Forum Žigi Feletu